การเลือกติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมให้กับบ้านของคุณ

Posted by on 11/04/2014 (Comments Closed)
in สินค้า
as

441461811_195

หน้าต่างอลูมิเนียมเป็นโลหะชนิดหนึ่งซึ่งมีน้ำหนักเบา อยู่ในอันดับ 4 จำพวกโลหะ อลูมิเนียมใช้การวงการการบิน เนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กถึงสามเท่า และยังสามารถนำไฟฟ้าได้ดีอีกด้วย บนโลกนี้มีอลูมิเนียมมากกว่าโลหะชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะดินเหนียวมีอลูมิเนียมถึงหนึ่งส่วนจากสี่ส่วน แต่ทว่าการแยกเอาอลูมิเนียมจากดินนั้นทำได้ยาก โดยมักจะแยกอลูมิเนียมจากแร่ชื่อ บอกไซต์ มากกว่าเดินเพราะว่ามีหน้าต่างอลูมิเนียมอยู่มากกว่านั่นเอง โดยพบมากในทวีปอเมริกาและในแถบออสเตรเลีย ประเทศอื่นๆ นั้นพอมีอยู่บ้างแต่ไม่มากเท่าทั้งสองแห่งที่กล่าวไป โดยในรัตนชาติบางชนิดอย่างเช่น พลอยและทับทิม แร่กะรุน คือ ออกไซต์ของอลูมิเนียมที่เราพบกันมานาน 140 ปีในโลกนี้ เนื่องจากราคาค่อนข้างสูงจึงไม่นิยมใช้กัน จนถึงยุคแห่งการผลิตไฟฟ้าออกมาใช้ กันอย่างแพร่หลาย โลหะจึงมีราคาต่ำลง เพราะการแยกอลูมิเนียมโดยใช้ไฟฟ้านั้นมีต้นทุนต่ำกว่าการแยกโดยวิธีอื่นๆ

หน้าต่างอลูมิเนียมนั้นมีสีขาวคล้ายกับเงิน โดยที่อลูมิเนียมจะนำพาความร้อนได้เป็นอย่างดี และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย และมีความเงาอยู่ตลอด และยังสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดได้ เพราะด้วยคุณสมบัติที่นำไฟฟ้าได้ดีนั่นเอง เช่น ยานพาหนะ เครื่องบิน รถยนต์ รถไฟ เรือ ส่วนใหญ่ก็ใช้อลูมิเนียมเป็นส่วนหนึ่ง เนื่องจากไม่หนัก และยังแข็งแรงด้วยหน้าต่างอลูมิเนียม  เป็นโลหะที่มีความสำคัญอย่างไม่หน้าเชื่อนะครับ เพราะอลูมิเนียม  เป็นโลหะที่น้ำหนักเบา และ อลูมิเนียมมีของดี คุณสมบัติที่ดีของหน้าต่างอลูมิเนียมเยอะแยะมากมายหลายประการที่เดี๋ยวอลูมิเนียมนั้นมีความหนาแน่นน้อย มีน้ำหนักเบา ทำให้มีคนนิยมใช้อลูมิเนียมเป็นอุปกรณ์ใช้ง่ายได้เยอะและคงทนดีอลูมิเนียมนั้นมีความเหนียวมาก สามารถขึ้นรูป หรือ ทำมุมโครงในส่วนต่างๆภายในบ้านได้ค่อนข้างง่ายไม่แตก ร้าว หรือ หักได้ง่ายๆ อลูมิเนียมนั้นเริ่มใช้การอย่างแพร่หลายเพราะเป็นวัสดุที่ คงทน ตบแต่งง่าย ดัด โครงกับตัวของภาชนะได้ดีอะลูมิเนียม หรือ อลูมิเนียมนั้นต่อให้คุณใช้ยาวนานแค่ไหนก็ไม่ทำให้บ้าน หรือ ออฟฟิตของคุณดูไม่ทันสมัยเนื่องจากอลูมิเนียมนั้นมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเลยที่เดี๋ยว และ ภายในเนื้อโลหะของ อลูมิเนียมนั้นยังมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพราะให้ดีและเหมาะกับการใช้ง่ายมากขึ้น

การสร้างพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแหล่งพลังงานใหม่

Posted by on 08/04/2014 (Comments Closed)
in เทคโนโลยี
as

การสร้างพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแหล่งพลังงานใหม่

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทางพลังงานนิวเคลียร์ จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2393 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน การบริโภคพลังงานของโลกเพิ่มขึ้นเพียง 4 เท่า ในช่วง พ.ศ. 2525 – 2533 ความต้องการบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้น 24% และจะเพิ่มขึ้นเป็น 50 – 70% ใน พ.ศ. 2563 ถึงแม้จะมีความพยายามอย่างมากที่จะใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ สำหรับประเทศไทยก็ตกอยู่ในภาวะเดียวกัน คือ การบริโภคพลังงานของประชาชนมีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด ในขณะเดียวกันทิศทางการพัฒนาประเทศกำลังมุ่งหน้าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงานถือว่าเป็นปัจจัยที่จะเกื้อหนุน ผลักดันอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจให้ก้าวไกลไปได้ พลังงานจะต้องมีราคาถูก รวมทั้งมีใช้อย่างพอเพียง มิฉะนั้นจะทำให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงัก และนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งในประเทศ จะเลิกเชื่อถือรัฐบาลที่ไปเชิญชวนให้มาลงทุนแล้วไม่สร้างปัจจัยพื้นฐานไว้รองรับ จึงมาถึงคำถามที่ว่า ไทยมีพลังงานสำรองไว้ใช้ในอนาคตสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพียงพอหรือไม่ ในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น ทางเลือกที่จำเป็นที่จะต้องกระทำ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ในอนาคตไทยจะไม่ขาดแคลนพลังงาน ก็คือ การหาแหล่งพลังงานใหม่เข้ามาสำรองแหล่งพลังงานที่กำลังจะหมดไป สำหรับแหล่งพลังงานที่มองเห็นได้เด่นชัดซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากที่จะเข้ามาเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ คือ พลังงานนิวเคลียร์ โดยจะนำมาใช้ในรูปของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เมื่อพิจารณาถึงทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการประกอบอุตสาหกรรมและอื่นๆ นั้น จะเห็นว่า การผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนจะมีต้นทุนต่ำสุดแต่เมื่อครั้งใดที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างเขื่อนก็มักจะมีกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติออกมาต่อต้าน จนโครงการหลายแห่งต้องยืดเวลาออกมา หรือไม่ก็ล้มเลิกไป ดังนั้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินหรือน้ำมัน ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูง และเสี่ยงต่อความไร้เสถียรภาพด้านพลังงาน เนื่องจากทั้งถ่านหินและน้ำมันจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นหลัก แม้จะมีแหล่งถ่านหินอยู่จำนวนหนึ่งแต่ก็สามารถใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามแผนได้อีกในระยะเวลาเพียง 10 ปี เท่านั้น จึงคาดกันว่าในทศวรรษหน้าการผลิตพลังงานของประเทศต้องเผชิญทางเลือกสามทางที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ นำเข้าถ่านหิน, นำเข้าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ หรือทั้งถ่านหินและเทคโนโลยีนิวเคลียร์

พุกามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศพม่า

Posted by on 02/12/2013 (Comments Closed)
in ท่องเที่ยว
as
พุกามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศพม่า

พุกามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศพม่า

สวัสดีครับหลังจากที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ประเทศพม่าเข้ามาบ้าง วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ผมเองก็ยังคงแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เป็นอย่างดี และก็ต้องคิดเลยครับวว่าประเทศพม่านั้น มีความน่าสนใจ และมีความน่าหลงไหลสำหรับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนั่นเองครับ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด และมีความสำคัญอย่างไม่แพ้กันเลยก็คือ เรื่องของการท่องเที่ยวที่ดีนั้นควรจะมีทิศทางไปในทิศทางไหน บางครั้งเราอาจจะใช้การทำงานอย่างดีเยี่ยมเลยก็ว่าได้ครับ

สำหรับเพื่อน ๆ ถ้าใครสนใจรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่ประเทศพม่านั้นก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่ารูปแบบการท่องเที่ยว ๆ ที่ครองไปด้วยความเป็นมืออาชีพสำหรับบริษัททัวร์พม่านั้น จะต้องได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งและมีความเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับเพื่อน ๆ ก็ต้องอย่าลืมนะครับ ถ้าหากใครสนใจเที่ยวที่ประเทศพม่า อย่าลืมหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวให้ดี ๆ เสียก่อนเป็นลำดับแรกนั่นเอง

เรื่องของการท่องเที่ยวนั้น ถ้าหากเราจะมองกันอย่างแน่นอนและแน่แน่วเป็นลำดับแรกก่อนนะครับว่าการท่องเที่ยว ๆ ที่มองเห็นที่สุด และมีความเด่นชัดมากที่สุดก็คือประเทศพม่านี่หล่ะครับ สถานที่ท่องเที่ยว ๆ ที่ประกอบไปด้วยแหล่งกำเนิดแห่งอารยธรรม พร้อมวัฒนธรรมที่ดีงาม และความสมบูรณ์ของธรรมชาตินั้น จึงรับรู้ก่อนเลยครับว่าเป็นสิ่งที่เงียบง่ายที่สุดเท่านั้นเอง http://www.earththaitravel.com/myanmar/myanmar.php

ภาคอุตฯพึงประสงค์แรงงานปี 55พุ่ง2.5แสนคน

Posted by on 30/01/2013 (Comments Closed)
in ไม่มีหมวดหมู่

นางวาสนา มุทุตานนท์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยถึง ผลการรวบรวมข้อมูลการพึงประสงค์แรงงานของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในปี 2555 พบว่ามีโครงการที่ต้องการแจ้งความประสงค์ต้องการแรงงาน เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ รวมถึงขยายการลงทุนรวม 2,131 โครงการ โดยมีความต้องการแรงงาน 254,569 คน ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณความพึงประสงค์ ในปี 2554 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่มีความพึงประสงค์แรงงานสูงสุดอยู่ในอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค รองลงมาคือกลุ่มยานยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ขนส่ง กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะอย่างไรก็ตาม BOI จะประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานเชิงลึก เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับทิศทาง เพื่อการอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

ที่มา : ข่าวจาก sanook

นิวยอร์ก.. มหานครสมัยนิยมชุดเดรสที่ไม่เคยหลับ

Posted by on 26/01/2013 (Comments Closed)
in ไม่มีหมวดหมู่

ก่อนหน้านี้ ฉันเคยพูดถึง “มิลาน” เมืองแฟชั่น ที่เปรียบเสมือนสถานที่สุดโปรดในฝันของฉันไปแล้ว ว่ามีเอกลักษณ์ตัวที่ชวนให้หลงเสน่ห์ขนาดไหน แต่หลังจากการพบ กันของฉันกับ “ฐากูร พานิชกุล” ดีไซเนอร์ไทยแท้ผู้โด่งดังไปทั่วโลก กับคำพูดของเขาที่ว่า “นิวยอร์ก เป็นเมืองที่ให้สิ่งดีๆ กับผมมากมายเหลือเกิน” คำพูดนั้นเอง ที่ทำให้ฉัน หัน มาหยุดมองมหานครอันเด่นแห่งนี้เพิ่มขึ้น แน่นอนว่า ก่อนหน้านี้ฉันรู้จักนิวยอร์กในทัศนคติของสมัยนิยม ที่สอดผสานไปกับเรื่องของการตลาด จนแทบจะกลายเป็นเนื้อเดียวกัน มาบ้าง ทุกอย่างที่นี่.. เริ่มตั้งแต่โรงเรียนสอนสมัยนิยมและการออกแบบ ก็ล้วนแต่ผลิตพนักงานหรือนักDesignที่คิดถึงการขาย ไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์ผลงาน ต่างจาก ทางฝั่งยุโรป ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องศิลปะและไอเดียสร้างสรรค์มาก่อน หากเปิดอ่านแมกกาซีนสมัยนิยมในนิวยอร์ก ก็จะเห็นข้อเสนอแนะในการเลือกสรรซื้อข้าวของ รวมถึงการ มิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้าอาภรณ์ ที่เน้นย้ำหนักไปที่การใช้งานจริงและคุ้มมากน้อยเพียงใด http://www.youtube.com/watch?v=X4uLgOsOy9w

ส่วนด้านการค้า.. สมัยนิยมคือหนึ่งในอุตสาหกรรม ที่สร้างเม็ดเงินมากให้กับเหล่าผู้ลงทุนที่นี่ เพราะฉะนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลก หากใครหลายท่านจะรู้สึกว่า แบบของสมัยนิยมใน นิวยอร์ก ดูไม่ค่อยสนุกหรือสุดโต่ง เมื่อเทียบเท่ากับที่ปารีส อิตาลี และอังกฤษ ฯ สำหรับฉัน หลังจากหยุดดูผู้คนและวัฒนธรรมสมัยนิยมของที่นี่อย่างจริงจัง ฉันก็ได้ค้นพบเสน่ห์อัน น่าเซ็กซี่ของผู้คน และวิถีชีวิต ที่สะท้อนออกมาในการแต่งตัว จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวนิวยอร์กเกอร์สิ่งที่น่าทึ่งก็คือ ผู้คนที่นี่ฉลาดในการเลือกสรรชุดเดรส แถมยังสามารถผสมผสานให้ศิลปะไปกับชีวิตจริงได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาว นิวยอร์กเกอร์สุดภูมิฐานนั้น พวกเธอต่างรู้ดีว่าตัวเองเหมาะสมกับอะไร พวกเธอรู้ว่าจะต้องแต่งตัวเช่นไรให้ดูน่าเคารพ ไป พร้อมๆ กับงามตาได้อย่างเหลือเชื่อในเวลาเดียวกัน พวกเธอรักความสะดวกสบาย และรู้ซึ้งว่าในชีวิตจริงนั้น เราไม่ได้มีรถหรูคอยรับส่งตลอดเวลาเหมือนเหล่าดาราฮอลลีวู้ด เช่นนั้นการ สวมใส่อะไรที่ลำบากเกินกว่าจะใช้ชีวิตได้ตามปกติ เป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าแก่การเสียเงิน!และยิ่งมองดูพวกเธอ ก็ยิ่งทำให้ฉันคิดถึงคำพูดของ พี่หมู พลพัฒน์ อัศวประภา ดีไซน์เนอร์คนเก่ง เจ้าของแบรนด์ ASAVA ผู้คลุกคลีและทำงานแฟชั่นในนิวยอร์กมานานกว่า 10ปี ที่ว่า

“ไลฟ์สไตล์ของสาวนิวยอร์กเกอร์ มีความแตกต่างจากอเมริกันแฟชั่น เพราะสาว นิวยอร์ก จะเจ้าเสน่ห์ในเรื่องของมิกซ์แอนด์แมตซ์ ที่มีแบบเป็นของตัวเองชัดเจนมาก สิ่งที่พวก เธอเลือกสรรใช้นั้น มีประโยชน์และดัดแปลงใช้ได้หลายหลากโอกาส เหมาะสมกับชีวิตที่ค่อนข้างเร่งรีบ ตามความเป็นไปของเมือง” ฉันเห็นด้วยกับพี่หมูเหลือเกินใครบอกกันว่าสมัยนิยม แบบอเมริกันนั้นแสนจะเรียบง่าย ไม่มีอะไรต้องคิดให้ยุ่งยากซับซ้อนไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไง แต่สำหรับนิวยอร์ก ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่า การผสมผสานศิลปะ ให้สอดคล้องไปกับชีวิต และตารางงานอันแน่นเอี๊ยดนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆ

ผู้ประกอบการค้าเป็นกังวลบาทแข็งมากกว่าศก.โลก

Posted by on 24/01/2013 (Comments Closed)
in ไม่มีหมวดหมู่

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจทัศนะของผู้ประกอบการต่อการแข็งค่าขึ้นของเงินบาท พบว่า ผู้ส่งออกมองวัตถุปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสูงสุด รองลงมาเป็นเหตุภาวะเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากค่าแรง ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันถือว่าไม่เหมาะสม โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ส่งออกปรารถนาคือ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่ดูแล ควรดูแลไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไปและต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภูมิภาค สกัดการเก็งกำไรและสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ

ที่มา : ข่าวจาก sanook

สปาชาติไทย…สินค้าวัฒนธรรม กิจการหมื่นล้าน !!!

Posted by on 21/01/2013 (Comments Closed)
in ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อเร็วๆ นี้ได้คุยกับ “คุณนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย” นายกสมาคมผู้ประกอบการสปาไทยคนใหม่หมาดๆ ยิ่งได้ฟังก็ยิ่งน่าสนใจ บ้านเรามีของดีๆ เยอะแยะแต่ไม่ค่อยเอามานำไปใช้ เขาบอกว่าสปาไทยเด่นเป็นที่ยอมรับของคนต่างแดนสูงมากทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและลักษณะของคนไทยที่มีจิตใจดีงามจึงเป็นพื้นฐานในการสร้างความประทับใจบวกกับภูมิปัญญาไทยที่ทำให้ผู้รับบริการผ่อนคลายได้จริงๆ จึงทำให้กิจการสปาไทยได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ

ไม่น่าเชื่อมูลค่าตลาดของกิจการสปาไทยนับรวมกับนวดเพื่อพลานามัยและเพื่อเสริมสวยประเมินกันว่า ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท ผมเข้าใจว่าตัวเลขนี้น่าจะยังไม่รวมกับบรรดาผลิตภัณฑ์สปาที่วางขายโดยทั่วไป ตัวเลขจากสำนักส่งเสริมธุรกิจบริการระบุว่าในปี 2554 มีสถานประกอบกิจการกิจการสปา 1,436 แห่งทั่วประเทศ แต่ถ้านับรวมกับพวกที่ตกสำรวจคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มมากกว่า 5 เท่านับว่าไม่น้อยทีเดียวปัญหาใหญ่ของกิจการสปาที่คนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขคือ การไม่ยอมรับของแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความเห็นไม่ดีต่อแพทย์แผนไทยว่าเป็นการแพทย์แบบดั้งเดิมโบราณ หากแพทย์ทั่วไปยอมรับได้โอกาสตลาดก็จะกว้างขึ้น ขณะเดียวกันต้องหาทางปราบปรามบรรดาพวกเอาธุรกิจสปาบังหน้าแล้วใช้ทำเป็นสถานที่ขายบริการทางเพศที่นับวันจะมีมากขึ้นทุกวันแถมยังโฆษณากันโจ๋งครึ่มติดป้ายโฆษณาริมถนนและทางออนไลน์ ทำให้ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพต้องโดนหางเลขถูกเหมารวมทำให้ภาพลักษณ์เสียหายไปด้วย

กิจการนี้จะเดินหน้าหรือถอยหลังก็อยู่ที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน เดี๋ยวนี้เพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เขากำลังเร่งผลักดัน “Medical Hub” กันเต็มที่ นั่นหมายความว่ากิจการสปา ก็จะได้อานิสงส์ไปด้วย ในเอเชียก็มีเกาหลี จีน อินเดีย ก็เดินหน้าเต็มที่เช่นกัน ถ้าเราเดินหน้าแล้วผนึกกำลังกับประเทศเหล่านี้จะยิ่งทำให้เอเชียเป็น Medical Hub ที่มีศักยภาพทุกวันนี้หากนึกถึงเกาหลีก็นึกถึงโสม ถ้าฝังเข็มก็ต้องจีน อินเดียก็มีนวดแบบอายุรเวช เขาสร้างแบรนด์จนติดตลาดโลกไปแล้ว ไทยเองก็มีดีไม่น้อยหน้าทั้งนวดแผนไทย ลูกประคบไทย การอบตัวด้วยสมุนไพรไทย และ Treatment ภูมิปัญญาไทย อยู่ที่จะมีปัญญาผลักดันหรือไม่

ที่มา : ข่าวจาก sanook

น่าทะนุถนอม…ดึงดูดใจแบบมีรสนิยม…ใต้ผ้าลูกไม้ สไตล์ผู้หญิงอิตาลี

Posted by on 20/01/2013 (Comments Closed)
in ไม่มีหมวดหมู่

แบรนด์ที่ตั้งได้ไม่นานแต่ฮิตสูงมากขนาดนี้ มี 2 ดีไซเนอร์ อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือ Domenico Dolce เขาเกิดในปี 1958 และ Stefano Gabbana ซึ่งเกิดในปี 1962 Dolce และ Gabban เป็น Fashion Designer ชาว Italian, ซึ่งแบรนด์ร้านเสื้อผ้าคนอ้วนนี้เรามักจะคุ้นตา และจำได้กับตัวย่อ “D&G” ทั้งสองหลงใหลการแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวอิตาลีตอนใต้ ซึ่งให้สัมผัสที่อ่อนนุ่ม น่าทะนุถนอมทั้งยังแฝงไปด้วยความเซ็กซี่แบบมีความชอบ คือแรงบันดาลใจในคอลเลคชั่นล่าสุดของ Dolce & Gabbana ด้วยความปรารถนาที่จะลดจังหวะชีวิตอันรีบเร่งให้ช้าลง เพื่อดึงเวลาของตัวเองกลับคืนมาอีกครั้ง ทำให้คอลเลคชั่นนี้พลิกแนวคิดไปสู่ความผ่อนคลายน่าหลงใหล ทว่ายังคงไว้ซึ่งความงามสง่า โดยแสง และเงาได้ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างในเรื่องของสีสัน ซึ่งเปรียบสีขาวคือแสง และสีดำคือเงา ซึ่งจะเห็นได้โดยตลอดในคอลเลคชั่นนี้ ในเมื่อซัมเมอร์คือฤดูแห่งสีสัน แน่นอนทุกคนจะนึกถึงเสื้อผ้าคนอ้วนที่ใส่สบาย เนื้อผ้าบางเบา แต่ก็ต้องมาพร้อมกับความรื่นเริงในแบบฉบับเอกลักษณ์ของซัมเมอร์ และผ้าลูกไม้ในสไตล์ของ D&G เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้หญิงที่จะมาช่วยลดความร้อนของอากาศบ้านเรา

ผู้หญิงที่ยึดติดหลายคนอาจจะยังมีความคิดอยู่ว่า ลายลูกไม้ คือภาพของผ้าลายลูกไม้ สีขาว แบบสาวโบ โบร๊าน..โบราน ในอดีต แต่อยากจะขอบอกว่าปีนี้ผู้หญิงคงต้องลืมภาพของผ้าลูกไม้ที่เคยอยู่ในหัวไปให้หมดซะแล้ว เพราะว่าลูกไม้กลายเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ห้องเสื้อชื่อดังให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับปีนี้ การนำเอกลักษณ์ของผ้าลูกไม้ มาเติมความก้าวหน้าให้เพิ่มขึ้นทั้งรูปแบบของลวดลาย เนื้อผ้า และสีสันที่ใช้ มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ทำให้ภาพสตรีในผ้าลูกไม้ไม่ได้มีแค่สไตล์แบบสาวหวานชอบเล่นตุ๊กตาเท่านั้น แต่มีทั้งลุคแบบเฟมินีนไปพร้อมๆ กับความโก้หรูก้าวหน้า โรแมนติก และเซ็กซี่

ปธ.เคทีพบพงส.ดีเอสไอคดีบีทีเอสวันนี้

Posted by on 16/01/2013 (Comments Closed)
in ไม่มีหมวดหมู่

นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และ นายอมร กิจเชวงกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.ถวัล มั่งคั่ง ที่ปรึกษาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อรับทราบคำกล่าวโทษ ฐานร่วมกันประกอบธุรกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคโดยไม่ได้รับอนุญาต จากกรณี การต่อสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้า BTS เป็นเวลา 30 ปี ในวงเงิน 190,000 ล้านบาท โดย นายอมร เปิดเผยก่อนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาว่า ในวันนี้ได้จัดทำคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยื่นต่อพนักงานสอบสวน และมีเอกสารอื่นๆ มาประกอบคำให้การด้วย ซึ่งรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้นอกจากนี้ ในส่วน นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 21 มกราคม นี้ เวลา 09.00 น.

ที่มา : ข่าวจาก sanook

Trend Watching จัดฟัน จัดเต็ม

Posted by on 16/01/2013 (Comments Closed)
in ไม่มีหมวดหมู่

กระแสข่าวการจัดฟันแฟชั่นดูเงียบๆ ไปแล้ว จากสาเหตุด้านความปลอดภัยและการคุมเข้มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ในทางกลับกัน การจัดฟันในหมู่คนรุ่นใหม่ ยังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง แม้สนนราคาจะไม่ได้ปรับตัวลงก็ตาม เฉลี่ยแล้วยังอยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมค่าดูแลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เสริมมาตามลักษณะตัวปัญหาของแต่ละคน
ด้วยการเติบโตของBusinessการจัดฟัน นอกจากคลินิกทันตกรรมที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีBusinessเกี่ยวเนื่องที่ได้รับอานิสงส์ไปด้วย ไปกันที่ตลาดยาสีฟัน ซึ่งช่วงปัจจุบันมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ประมาณ 6 พันล้านบาท การจะเพิ่มมูลค่าตลาดที่มีอัตราการ ใช้กัน 100% แล้ว นอกเหนือจากการหานวัตกรรมมากระตุ้น ตลาดพรีเมี่ยม ก็ต้องหาตลาดที่มีลักษณะพิเศษเข้ามาเสริมอย่างการเข้ามาของ “ฟลูโอคารีล ออร์โธ 123” ยาสีฟันและผลิตภัณฑ์สำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะ ทั้งแปรงสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก แม้ในตลาดจะมีแบรนด์ยาสีฟันสำหรับการจัดฟันอยู่บ้าง แต่การเข้ามาของ “ฟลูโอคารีล” ถือเป็นการออกสินค้าครบไลน์เป็นรายแรก โดยเปิดตลาดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา
ทันตแพทย์กิตติ สถิตานนท์ ผู้บริหารจาก ฟลูโอคารีล ออร์โธ 123 กล่าวว่า กลุ่มผู้จัดฟัน เป็นกลุ่มที่ต้องการดูแลรักษาฟันเพื่อการจัดฟันในช่องปากที่แตกต่าง เนื่องมาจากมีเหล็กจัดฟันติดแน่นอยู่ใน ปาก เป็นแหล่งสะสมทั้งเศษอาหาร คราบพลัค และแบคทีเรีย จึงทำให้ตัวปัญหามีลักษณะเฉพาะ อีกทั้งช่องปากยังง่ายต่อการเป็น บาดแผล จึงต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

“ฟลูโอคารีล ออร์โธ 123” เน้นการโปรโมตแบรนด์ผ่านกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น ผ่านทางสื่อออนไลน์ และอีเวนต์ ใน วงกว้างยิ่งขึ้น หลังจากได้ปูตลาด Modern Trade และคลินิก ทันตกรรมจนเป็นที่น่าพอใจมาช่วงหนึ่ง เนื่องจากเล็งเห็นถึงการ เติบโตของตลาดการจัดฟัน และยังไม่มีแบรนด์ใดเข้ามาทำตลาด อย่างจริงจังหรือครบวงจร

โดยมีโครงการ “Gen Wire Guy & Girl Contest” จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดเด็กรุ่นใหม่ที่จัดฟัน อายุระหว่าง 15-25 ปี เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง ผู้ชนะการประกวดจะได้ร่วมถ่ายแฟชั่นเซ็ตปกนิตยสารเปรียว กับ “พอร์ช ศรัณย์” และยังได้มีโอกาสเป็นพรีเซ็นเตอร์ของฟลูโอคารีล ออร์โธ 123 พร้อมรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท
นอกจากนั้น ฟลูโอคารีลยังร่วมกับสถาบัน John Robert Power จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพภายใต้แนวคิด “To Be Yourself บุคลิกพลิกกันได้” โดยจัดโรดโชว์กว่า 20 โรงเรียน รวมทั้งโรดโชว์ให้ความ รู้เรื่องการจัดฟันพร้อมตัวอย่างขนาดทดลองฟรี 7 วันเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ โดยผ่านช่องทาง คลินิกทันตกรรมในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ รวมมูลค่าตัวอย่างที่แจกฟรี 4 ล้านกว่าบาท

ปัจจุบันตลาดยาสีฟันในประเทศไทย มีมูลค่ารวมประมาณ 6 พันล้านบาท แบ่งเป็น ตลาดยาสีฟันกลุ่มสมุนไพร 27.5% กลุ่มหอมสดชื่น 26% กลุ่มเพื่อครอบครัว 19% กลุ่มที่มีคุณประโยชน์ต่างๆ 7.5% กลุ่มเพื่อลดการเสียวฟัน 7.5% กลุ่มเพื่อความขาว 5% กลุ่มสำหรับเด็ก 4% และอื่น ๆ 3.5%
เส้นทางของฟลูโอคารีลยังคงมีอะไรใหม่ๆ ออกมา เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายตลาดอย่างต่อเนื่อง เพราะจะรอชิงตลาดที่มีผู้เล่นอยู่มากมาย ก็คงยากเย็น